GARANCIJA

GARANCIJSKI LIST ZA BETONSKE STREŠNIKE

Dobavljeni strešniki so izdelani iz naravnih materialov in ustrezajo vsem standardom, ki so predpisani z Zakonom o gradbenih proizvodih – SIST EN 490:2005.
Strešniki so preizkušeni in analizirani na Inštitutu za gradbene materiale (IGMAT) v Ljubljani.
35 letna garancija velja za nepropustnost, nosilnost in zmrzlinsko odpornost strešnikov.
Kupec je kupljene izdelke dolžan pregledati in o morebitnih napakah nemudoma obvestiti prodajalca.
Ne glede na vrsto napake – bodisi, da gre za očitno, bodisi, da gre za skrito – je kupec dolžan obvestiti proizvajalca oz. prodajalca, sicer se pravica do reklamacije izgubi.
Proizvajalec jamči za lastnosti oziroma brezhibno delovanje strešnikov v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Republika Slovenija in države EU.
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Pri montaži izdelkov je potrebno upoštevati navodial za pokrivanje strehe. V primeru, da je streha nestrokovno pokrita, se reklamacija ne upošteva.

Neupravičena reklamacija betonskih strešnikov:
– če se je izdelek poškodoval med transportom do objekta (med nalaganjem in razkladanjem),
– pri nespoštovanju navodil,
– manjše barvne variacije vidnih površin,
– spreminjanje barve in izgleda (zaradi vremenskih vplivov),
– površinske praske od pakiranja,
– mehanske poškodbe in poškodbe zaradi višjih sil (neurja).

Za naše strešnike je toleranca loma max. 1%.
Upravičena reklamacija se upošteva ob predložitvi računa.

 

Todraž, 01.09.2015

Strešniki Jezeršek, Jezeršek Jakob s.p.