cenik

ARTIKEL CENA ZA KOS brez DDV CENA ZA KOS z DDV (22%) CENA ZA 1m2
ZAREZNIK – SIV
STREŠNIK              0,40 €              0,49 €               7,32 €
SLEMENJAK              3,70 €              4,51 €
SLEMENJAK ZAČETNI              7,50 €              9,15 €
ZRAČNIK              4,50 €              5,49 €
POLOVICA              0,65 €              0,79 €
KRAJNIK L/D              3,50 €              4,27 €
KAPA RAZDELILNA            12,00 €            14,64 €
ZAREZNIK – BARVNI
STREŠNIK            0,525 €              0,63 €               9,60 €
SLEMENJAK              4,20 €              5,12 €
SLEMENJAK ZAČETNI              7,50 €              9,15 €
ZRAČNIK              4,70 €              5,73 €
POLOVICA              0,75 €              0,92 €
KRAJNIK L/D              4,10 €              5,00 €
KAPA RAZDELILNA            12,00 €            14,64 €
ŠPIČAK – SIV
STREŠNIK              0,75 €            0,915 €             13,72 €
SLEMENJAK              4,00 €              4,88 €
POLOVICA (leva, desna, zgornja, spodnja)              0,85 €              1,04 €
ZRAČNIK              4,75 €              5,80 €
ŠPIČAK – BARVNI
STREŠNIK              0,85 €              1,04 €             15,55 €
SLEMENJAK              5,00 €              6,10 €
POLOVICA (leva, desna, zgornja, spodnja)              0,85 €              1,04 €
ZRAČNIK              4,75 €              5,80 €
Cenik velja od 01.03.2018 Cene so fco skladišče.